galerie-fotograficzne.org

Warsztaty fotograficzne

Czym są warsztaty-fotograficzne.org?

Otóż zostały one stworzone mniej więcej dwanaście lat temu przez Artura Rychlickiego, a są autorskimi warsztatami fotografii twórczej. Nim się spostrzegliśmy staliśmy się jedną z najdłużej działających „instytucji” fotograficznych stawiających sobie za cel szeroko pojętą fotograficzną pracę artystyczną. No dobra — by być nieskromnym — być może nawet jedyną.

W związku z tym, że działalność fotograficzną opieramy na pełnej świadomości artystycznej, estetycznej i doskonałej technice fotograficznej uczestników, podstawowe zajęcia warsztatów fotograficznych realizowane są na różnych płaszczyznach edukacyjnych dotykających rozmaitych tematów związanych z fotografią: od stricte technicznych do estetycznych i filozoficznych.

Technika fotograficzna

Na zajęciach, które odbywają się w ramach warsztatów fotograficznych, uczestnicy poznają podstawowe i zaawansowane techniki fotograficzne, zarówno cyfrowe jak analogowe. Niestety założyliśmy, że każdy z uczestników musi poznać abecadło fotograficzne. Za przykrą konieczność uznajemy poznanie zagadnień związanych z budową i związanymi z nią możliwościami kreatywnymi aparatu fotograficznego (dzięki temu fotografie jednak są ciut lepsze).

Za równie przykry obowiązek, dający jednak też wspaniały efekt w postaci lepszych zdjęć, uznajemy poznanie budowy i klasyfikacji obiektywów. Na zajęciach nauczymy się obróbki plików RAW, przygotowania zdjęcia do druku, rozróżnienia pomiędzy przestrzenią kolorów RGB (sRGB, Adobe RGB) a CMYK, Lab itp. Każdy z warsztatowiczów jest zobowiązany do minimum dwóch wizyt w ciemni: wywołania filmu i wykonania odbitki fotograficznej.

System pracy

Zajęcia warsztatowe są pomyślane tak, by praca nad poszczególnymi tematami fotograficznymi przebiegała indywidualnie. Indywidualne zajęcia fotograficzne gwarantują bowiem duży potencjał emocjonalny uczestników warsztatów, który w następstwie owocuje pracami prezentowanymi na wystawach w Polsce i za granicą. Czas trwania zajęć fotograficznych ustalany jest wspólnie i dostosowany do potrzeb i możliwości warsztatowiczów. Można z pewną dozą wstrzemięźliwości i zastrzeżeń powiedzieć, ze jest on — na dalszych etapach pracy warsztatowej – nieograniczony.

Podstawowy cykl warsztatowy trwa dziewięć miesięcy, a zaczyna się zazwyczaj na początku października. Data ta nie ogranicza jednak możliwości uczestniczenia w warsztatach od "dowolnego" momentu - wiele osób dołącza do nas już w trakcie "roku szkolnego".

Więcej informacji o warsztatach fotograficznych można znaleźć na poświęconej im stronie internetowej warsztaty-fotograficzne.org oraz na warsztatowym blogu

Nasz profil na facebooku Nasza profil na twitterze Nasz profil na G+